Vaker extreem weer: Amsterdam bereidt zich voor

Het weer blijft ons de afgelopen jaren verbazen. We gaan van droge, hete zomers naar een zeer zachte winter. De komende jaren zullen we vaker te maken krijgen met extremer weer. Dat is een van de gevolgen van het veranderende klimaat. Amsterdam bereidt zich voor en presenteert samen met de waterschappen de Strategie Klimaatadaptatie.

De afgelopen jaren hebben we in Amsterdam veel voorbeelden gezien van wateroverlast door hevige regenbuien. Maar er zijn ook vaker hittegolven en periodes van droogte. Samen met de waterschappen hebben we in kaart gebracht welke risico's er zijn op deze vormen van extreem weer. En welke impact dat weer heeft op het dagelijks leven.

Schade en gezondheidsrisico's

Hitte heeft een grote impact op een stad als Amsterdam. Al dat steen slaat de warmte namelijk op en houdt het vast. Op warme dagen is het in grote steden wel 5 graden warmer dan daarbuiten. Dat brengt gezondheidsrisico's met zich mee. En er kan schade ontstaan aan de infrastructuur. De droge zomer in 2018 zorgde voor maar liefst 3,5 miljoen euro schade in de openbare ruimte. Ook kan een lage grondwaterstand leiden tot problemen met funderingen. Bij hoosbuien ontstaat juist waterschade doordat huizen en wegen onder water komen te staan. En bij overstromingen zijn gebieden als Westpoort en de Watergraafsmeer kwetsbaar door hun lage ligging.

Amsterdam past zich aan

Het weer kunnen we niet sturen. Maar we kunnen de stad er wel op aanpassen. We zijn al hard aan de slag met het regenbestendig maken van de stad. Kwetsbare gebieden worden versneld aangepakt en we stimuleren mensen om hun tuin niet meer dicht te tegelen. Daarnaast zijn we bezig met innovatieve oplossingen, zoals het aanleggen van slimme blauw-groene daken met een grote waterberging. We willen dat nieuwbouw voortaan zo wordt ontworpen, dat er 60 millimeter regenwater kan worden opgevangen. Het water dat bij extreme regenbuien wordt afgevangen, kan dan weer worden gebruikt bij droogte.

Altijd rekening houden met klimaat

Maar er is meer nodig. Amsterdam moet op grote schaal worden aangepast aan het veranderende klimaat. Bij alle projecten in de stad moet rekening worden gehouden met het klimaat. De Strategie Klimaatadaptatie wordt daarom de komende tijd uitgewerkt in concrete stappen. Hiervoor zoeken we de samenwerking met kennisinstellingen, waterschappen, projectontwikkelaars, ondernemers en zeker ook Amsterdammers. Wilt u meedenken? Mail dan naar [email protected].

In oktober zal Amsterdam een week in het teken staan van klimaatadaptatie vanwege de Climate Adaptation Summit die in Amsterdam wordt gehouden.

Meer weten


Bron: Amsterdam.nl

Benieuwd wat jij zélf kunt bijdragen aan het regenbestendig maken Amsterdam?

Op Amsterdam Rainproof staan tips en tricks voor het regenbestendig maken van jouw huis, straat, tuin en dak!

Ga naar Amsterdam Rainproof