Voer geen vossen! | Toename vossen in de wildopvang

Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht en Stichting Wildopvang.nl doen een dringende oproep om geen vossen te voeren. Vossen die niet meer schuw voor mensen zijn, veroorzaken problemen. Xandra Asselbergs van Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht vertelt waarom we geen vossen moeten voeren!

Wildopvangcentrum De Toevlucht

"Vossen die niet bang zijn voor mensen, komen te ver de stad in. Daar trekken ze bijvoorbeeld vuilnis open en zorgen voor andere overlast. Deze tamme vossen komen dan bij ons terecht. Een vos is een wild dier en die willen we dus terug in de natuur in te zetten, " aldus Asselbergs. Het Amsterdamse wildopvangcentrum De Toevlucht heeft dit jaar al enkele door de mens tam gemaakte vossen met veel moeite weer laten verwilderen.

Probleemgedrag

Stichting Wildopvang.nl ontving bijvoorbeeld meerdere berichten over een tamme vos in Flevoland, waarvan duidelijk is dat deze door een buurtbewoner gevoerd wordt. Dat levert ernstig probleemgedrag op.

"Vossen vertonen zich steeds vaker aan de randen van steden en dorpen en op campings en bungalowparken. Mensen die een vos zien in hun omgeving vinden het leuk om vossen te voeren in hun tuin of zelfs in het wild. Dat levert problemen op en wij raden dan ook ernstig af om vossen (bij) te voeren. De vossen worden steeds minder schuw voor mensen, tot het handtamme af."

Slimme vossen

Vossen zijn slim en zullen de buurt steeds vaker bezoeken en weten precies waar afval te halen valt, maar ook de tuinen van bewoners die bijvoeren. Het gevolg is dat vossen zich niet meer laten afschrikken door mensen en zelfs via een openstaande tuindeur of een kattenluik zich ingang verschaffen tot een woonhuis op zoek naar voedsel. Ook zijn hobbydieren zoals konijnen of kippen in tuinen niet meer veilig.

Pollepel paraat

Heb jij een probleemvos in de buurt? Spreek je buren aan op het niet-voeren in het belang van de vos zelf. Verder kunnen jij en je buurtgenoten de vos weer schuw maken, door elke keer dat je het dier ziet, veel lawaai te maken door te schreeuwen en met een pollepel op een pan te gaan slaan en de tuin in te rennen. Een vos leert snel en kan ook weer verwilderen zodat hij weer de nodige afstand houdt van mensen en niet langer een probleem vormt maar een aanwinst om naar te kijken.


Zie jij een vos wel heel diep in de stad?

Neem dan contact op met wildopvangcentrum De Toevlucht

Zij kunnen de vos uitzetten in de natuur