Vanaf 29 september | Webinar VvE: een groen MJOP maken

Energiebesparing en duurzaamheid worden steeds belangrijker en urgenter. Ook VvE’s krijgen hier mee te maken. Wil jij meer weten over het vergroenen van jouw VvE? Volg het webinar van !WOON op 29, 30 september en 1 oktober en laat je informeren over de mogelijkheden en kansen.

Meerjarenonderhoudsplan

Een VvE hoort te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dit kan via een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP geeft aan welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, op welk moment dat moet gebeuren en welke kosten dat met zich meebrengt. Op die manier kan gespaard worden voor toekomstig onderhoud.

Een MJOP kan ook worden ‘vergroend’. Dat betekent dat wordt gekeken of, en op welke manier energiebesparende maatregelen kunnen worden toegevoegd. Wordt een dak vernieuwd, dan is dat ook het moment om het dak te isoleren. Hetzelfde geldt voor isolatie van de kruipruimte en de gevels. Ook het plaatsen van dubbel- of tripleglas is een interessante optie. Tijdens het webinar vertelt !WOON je meer over de opties om het pand en je woning te vergroenen!

Zonnepanelen op dak in Amsterdam

Webinar

Het webinar is opgedeeld in drie sessies:

  • Webinar 1: Wat is een goed MJOP – dinsdag 29 september: De verduurzaming van de VvE is een van de taken van een VvE. Wat is een goed MJOP? Hoe laat je een MJOP opstellen en hoe kan je als VvE besparen op de onderhoudskosten?
  • Webinar 2: Het ‘vergroenen’ van het MJOP – woensdag 30 september: Het is slim om de verduurzaming van de VvE in te plannen in een Groen MJOP. Wat staat er in een Energieadvies? Wil je sparen of maak je gebruik van een gunstige lening?
  • Webinar 3: Proces en besluitvorming – donderdag 1 oktober: Er zijn meerdere ALV’s nodig om van idee tot uitvoering te komen. Waarom is het slim bewoners vroegtijdig te betrekken? Welke stappen zijn er nodig om tot een gedragen projectplan te komen?

Aanmelden

Om deel te nemen moet je je aanmelden. Ga naar de website van !WOON voor meer informatie en schrijf je in.

Bron: !WOON