Woensdag 7 september 2022 , 12:45 - 17:00 uur | Tour langs voedselbossen in Amsterdam

Op 7 September organiseren we een tour langs verschillende voedselbossen in Amsterdam. We lanceren dit jaar het Voedselbosnetwerk Amsterdam, waarin verschillende betrokkenen kunnen meedenken over de huidige stand van zaken en de toekomst die we samen voor ogen hebben.

De toekomst

Voedselbostour Gemeente Amsterdam Wieke Braat

Stadslandbouw is een fenomeen dat we vaker gaan tegenkomen. Het is duurzaam om ons eten dicht bij huis te verbouwen. Voedselbossen zijn een goede manier om biodiversiteit te bevorderen en stadslandbouw te realiseren.
Er zijn in Amsterdam al een aantal voedselbossen. Tijdens de tour langs deze bossen gaan we in gesprek met de initiatiefnemers en laten ons inspireren.

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een manier van voedselproductie die een gezond functionerend bos imiteert. Een bos hoef je niet te irrigeren, heeft geen (kunst)mest of pesticiden nodig en heeft een gesloten kringloop. Als je bij de aanplant op verschillende hoogteniveaus gewassen neerzet die voedsel opbrengen, dan hoef je in feite alleen nog maar te oogsten. Dat is in de praktijk natuurlijk niet helemaal zo, maar feit is wel dat je geen externe input meer nodig hebt.

Zeven goede redenen voor een voedselbos

Voedselbos tour Gemeente Amsterdam Wieke Braat

1. Een voedselbos bevordert de bodemgezondheid.
2. Een voedselbos heeft het vermogen veel regenwater op te vangen.
3. Een voedselbos slaat veel CO2 op.
4. Een voedselbos verhoogt de biodiversiteit.
5. Een voedselbos levert voedsel op.
6. Een voedselbos heeft weinig onderhoud nodig, terwijl de oogsten op termijn hoog zijn.
7. Een voedselbos verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en bevordert daarmee de mentale gezondheid en verhoogt de sociale cohesie.


De Tour

De voedselbossen die we gaan bezoeken liggen niet op fietsafstand van elkaar, daarom gaan we met auto's. Mocht je een auto ter beschikking hebben, horen we dat graag!
We verzamelen om 12.45 uur, zodat we om 13.00 uur direct vertrekken.

Datum: woensdag 7 september
Verzamelen: 12.45 uur
Locatie: Stedelijk Groenpunt (Plantage Middenlaan 2)
Vervoer: graag horen we of je met de auto komt, en mensen kan meenemen
Einde: om 17.00 uur terug bij het Stedelijk Groenpunt

Deze activiteit wordt georganiseerd vanuit het Groenpunt020. Voor vragen of aanmelding kan je terecht bij onze praktijkdeskundige Peter: [email protected]


Zet jij ook in op stadslandbouw in een voedselbos?

Deze tour is bedoeld voor mensen die belangstelling hebben nieuwe voedselbossen te realiseren of daar ideeën voor op te doen.

Op zoek naar voedselbos inspiratie?