Zon op het Dok is Dak van de Maand. “Als het hier kan, kan het overal”

4 jaar heeft het geduurd. Denise Fehres, El lie Lurvink en Ien van Duijnhoven hadden een doel voor ogen en hielden vol: duurzame energie voor het Entrepotdok door zonnepanelen te plaatsen. Wat kwam er allemaal op hun pad? De dames van Zon op het Dok vertellen.

Het Entrepotdok is een uitdagende plek om zonnepanelen te leggen: het oude pakhuizencomplex is een rijksmonument met twee VvE’s, waarin ook woningcorporatie De Alliantie vertegenwoordigd is. Denise, Ellie en Ien zijn huurders in het complex.

Meehelpen aan een duurzame stad

De initiatiefnemers vertellen: “In april 2017 kwam een aantal buren van het Entrepotdok bij elkaar om te onderzoeken of het mogelijk was zonnepanelen op het dak te laten leggen. Hoe mooi zou het zijn om al onze platte daken te gebruiken voor de energietransitie en daarmee tegemoet te komen aan de vraag van de gemeente Amsterdam? Toen hadden we nog geen idee hoe groot deze klus zou worden.

Coöperatie Zon op het Dok

In datzelfde jaar hebben wij in het Huis van de Buurt ‘De Witte Boei’ een voorlichtingsavond van Zon op Nederland bijgewoond. Daar ontdekten we dat een zonnepanelencoöperatie onder de paraplu van Zon op Nederland ook wel iets voor ons zou kunnen zijn. We zouden dan gebruikmaken van de Postcoderoosregeling (deze regeling is inmiddels vervangen door de Subsidieregeling coöperatieve energieopwek red.).

Wij namen contact op met De Alliantie. Daar bleek dat we bij de twee VvE’s van het Entrepotdokcomplex moesten zijn. Zij beslissen over het gebruik van het dak.

Op 2 februari 2018 werd het heel echt: op die dag werd Zon op het Dok Coöperatie U.A. opgericht, onder de paraplu van Zon op Nederland, het huidige EnergieSamen.

Veel draagvlak

De beide VvE’s stelden als voorwaarde dat er genoeg draagvlak onder de bewoners moest zijn. Daarvoor hebben we huis-aan-huis geflyerd, met een oproep om mee te doen met een enquête. Daar kregen we zo’n grote respons op dat we besloten om samen met Zon op Nederland een voorlichtingsavond te organiseren in De Witte Boei. Inmiddels was het oktober 2018. Na deze avond kregen we veel respons van bewoners die zich aanmeldden als lid van de coöperatie.

Overeenkomst met een VvE

Op 6 april 2019 hebben we met één VvE een overeenkomst getekend om zonnepanelen te plaatsen op hun dak. Als Zon op het Dok Coöperatie hebben we wel afgesproken dat alle bewoners van beide VvE’s lid kunnen worden van de coöperatie en certificaten kunnen aanschaffen.

De zonnepanelen op het dak van Entrepotdok. In het voorjaar van 2019 tekende 1 van de 2 VvE's een overeenkomst om zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Veel uitzoekwerk

Door de complexe situatie van het Entrepotdok moest er veel uitgezocht worden.

De bouwtekeningen moesten gedigitaliseerd worden, een technisch bureau moest de draagkracht van de dakconstructie berekenen en we moesten een omgevings- en monumentenvergunning aanvragen! Ander regelwerk ging over verzekeringen, het huishoudelijk reglement, aansluitingen van collectieve voorzieningen, splitsingsakten, kadastrale nummers et cetera.

Eerste ledenvergadering

Op de eerste algemene ledenvergadering van 26 september 2020 - coronaproof natuurlijk - konden de leden zich uitspreken over een nieuw bestuur, de te kiezen installateur en natuurlijk over alle andere zaken betreffende de coöperatie. En er waren veel vragen over dit spannende project waar iedereen een onderdeel van was geworden.

In december 2020 is de omgevings- en monumentenvergunning toegekend en konden we echt van start met de zonnepanelen op het Dok.

Zonnepanelen op het dak van Dok 1 van het Entrepotdok. In totaal liggen er 230 zonnepanelen op het dak.

Subsidies

Het was goed dat we gebruik konden maken van de subsidies van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord Holland. Mede daardoor werd dit project financieel haalbaar.

Onze coöperatie heeft op dit moment 44 leden en startte 1 januari 2021 met project Dok 1, met 230 zonnepanelen”, zo besluiten Denise, Ellie en Ien hun verhaal.

Dak van de Maand

De titel Dak van de Maand is dan ook welverdiend en werd vol enthousiasme in ontvangst genomen. Inmiddels zijn de dames van Zon op het Dok alweer aan het dromen van een tweede project. “We hopen dit verder uit te rollen naar Dok 2 tot alle platte daken bedekt zijn met ‘zonne-energie’”, aldus Denise Fehres.

Wil jij je monument verduurzamen?

Bij het Loket Duurzaam Erfgoed geven experts van de gemeente kosteloos
advies over de bouwkundige mogelijkheden, vergunningen en financiering
voor het verduurzamen van erfgoed. Ook voor gebouwen in beschermd stads-
of dorpsgezicht.

Vraag advies aan de experts