Etalageproject | Restwarmte voor de Watergraafsmeer

Met de restwarmte van een datacenter vijfduizend adressen in de Watergraafsmeer van warmte voorzien – dat is het streven van buurtcoöperatie MeerEnergie. Bestuurslid Ardine Nicolaï over de stand van zaken.

In handen van bewoners

“Het begon toen netbeheer­der Alliander constateerde dat de restwarmte van de ijsbaan genoeg was om 500 woningen te verwarmen”. “Warmte die nu de lucht in gaat, terwijl je die kunt hergebruiken! Dat leidde in 2015 tot de oprichting van de coöpe­ratie MeerEnergie: duurzame energie dicht bij huis, kleinschalig, transparant en in handen van de bewoners."

Wederzijds vertrouwen

Sindsdien is er veel gebeurd. MeerEnergie telt inmiddels 800 betalende leden. De coöperatie vond datacenter Equinix in het naastgelegen Science Park bereid de restwarmte gratis af te staan. In 2020 legt de gemeente in Watergraafsmeer-Noord de pij­pen in de grond voor het warm­tenet. Ardine: “Dit is een begin. De aansluitingen in huis en naar de bron moeten nog komen, net als het gebouw voor de centrale warmtepompen. Het is nu zoeken naar een vorm van samenwerking met de gemeente die niet strijdig is met allerlei regels. We kijken hoe we de businesscase tech­nisch, juridisch en financieel voor elkaar kunnen krijgen. Met Allian­der brengen we de businesscase steeds verder. In dit type projec­ten ligt een kip-ei barrière op de loer; wederzijds vertrouwen in het handelen van betrokken partijen is cruciaal."

De proeftuin

“Er wordt nog te veel naar risico’s en juridische belemmeringen ge­keken”, vervolgt Ardine. “Terwijl het juist ook moet gaan over: hoe maken we dit juridisch mogelijk? Wij willen als bewoners een warm­tenet ontwikkelen; de gemeente wil een aardgasvrije stad; een ideale match. Maar er blijken nog vele obstakels. Vanuit heel Neder­land wordt naar ons gekeken; een eventueel voorbeeld dat op vele manieren kan worden nagevolgd. Zonder subsidie is het aanleggen niet mogelijk. De proeftuin-subsidie heeft als voorwaarde dat het voor 2028 werkt. Als we alle partijen meekrijgen, gaan we dat halen.”

Meer lezen


Bron: Amsterdam.nl | Nieuw Amsterdams Klimaat. Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050