15 tot en met 24 april is het nationale bijentelling | Wat is een bij?

Wereldwijd vliegen er meer dan 20.000 verschillende soorten bijen rond. In Nederland zijn dat er ongeveer 350: Honingbijen, zandbijen, grasbijen, maskerbijen, groefbijen en hommels. Ja die laatste zijn ook bijen. Omdat het dit weekend nationale bijentelling is, besteden we aandacht aan een paar soorten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wat is een bij?

De bij is een klein vliegend beestje en schaart zich onder de klasse van de insecten. Het zijn koudbloedige dieren. Hun lijf bestaat uit drie delen: kop, borststuk en achterlijf. Ze leven van nectar en stuifmeel uit bloemen. Ze leggen hun eitjes in zelfgebouwde nesten. Ze hebben twee paar heel dunne vleugels, lange antennes waarmee ze kunnen voelen en vijf ogen.

Verschillende soorten bijen

We maken onderscheid tussen wilde bijen en honingbijen. De honingbij kent iedereen. Die wordt door imkers gehouden in een bijenkast of korf, waarin honing wordt gemaakt.
Wilde bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van veel planten. Veel voedselgewassen zijn ook afhankelijk van bijen. Wilde bijen leggen meestal geen grote afstanden af, tussen de 150 en 600 meter. In Amsterdam wonen zo'n 120 verschillende soorten.

Met de wilde bij gaat het niet zo heel goed: Wilde bijen zijn voor hun voedsel afhankelijk van inheemse en specifieke soorten bloemen. Deze worden steeds zeldzamer door de grootschalige landbouw. De bloemloze graslandschappen voor de veeteelt en de uitgestrekte percelen met maar één gewas zijn een monocultuur waar de wilde bij niets aanheeft. Daarnaast is de verstedelijking geen zege voor de wilde bij: de wilde bij heeft minder plek om te nestelen in de aangeharkte stedelijke wereld.

Aantrekkelijke Amsterdamse tuinen

Daarom is het nog belangrijker dat we onze tuinen aantrekkelijk voor bijen maken. De Kleine tuinmaskerbij, Kleine klokjesbij, Grote wolbij, Wormkruidbij, Grote bladsnijderbij, Tronkenbij zijn soorten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hebben wat tips voor je op een rijtje gezet waarmee je je tuin nog aantrekkelijker voor bijen kan maken. En bekijk hier hoe je een mooi en goed bijenhotel maakt. Ruim je tuin niet teveel op: laat bladeren liggen en houd rommelhoekjes op achteraf plekjes rommelig. Het zijn prima plekjes voor bijen om een nestje te bouwen. En je doet er meer soorten een plezier mee!

Op de site van de nationale bijentelling staat een overzichtje met de verschillende soorten bijen. De bijensoorten in Amsterdam zijn mooi in kaart gebracht op deze maps.

Foto's Blanca Schwarz