Wildopvangcentrum De Toevlucht | Vogel- en Zoogdierenopvang in de Bijlmer

Middenin de groene Bijlmerweide onder hoge beuken ligt Vogel- en Zoogdierenopvang de Toevlucht, wildopvangcentrum in Amsterdam. Gewonde of verlaten wilde dieren worden hier door Amsterdammers of de dierenambulance heen gebracht. Op 8 oktober is er een inloopdag voor potentiele vrijwilligers.

Bij aankomst gaan alle dieren in quarantaine en sterken aan als dat nodig is. Een lepelaar en twee sissende zwanen zitten nu achter de ijzeren deurtjes. Jonge dieren worden grootgebracht, want er worden veel weesdieren binnengebracht. Dan kun je denken aan vosjes wier ouders aangereden zijn of egeltjes die hun moeder kwijtgeraakt zijn. Voor vosjes overlegt de opvang met andere wildopvangcentra door Nederland: jonge vossen moeten in groepen opgevoed worden, dus dan worden de dieren samen ondergebracht.

Wildopvangcentrum Toevlucht Gemeente Amsterdam Wieke Braat

Jonge konijnen, egels, uilen, hazen, marters, meeuwen, scholeksters, mussen, mezen: iedereen wordt hier verzorgd.

Wildopvangcentrum Toevlucht Gemeente Amsterdam Wieke Braat Vos

Als de dieren hersteld zijn of groot genoeg worden ze weer in het wild uitgezet. Bij de jonge dieren wordt dan gekeken wat de beste leefomgeving is, de oudere dieren gaan terug naar hun oude leefgebied als dat kan.

Egels

Wildopvangcentrum Toevlucht Gemeente Amsterdam Wieke Braat Egel

Egels zien ze het vaakst, soms wel 850 per jaar. Wil je weten hoe jij de egel ook helpen te overleven in de stad? Je kan egels helpen door je tuin egelvriendelijk in te richten. In Watergraafsmeer zijn de meeste egels van Amsterdam te vinden.

Franse Meeuw uit Westpoort

Sommige vogels worden geringd. Meeuwen en scholeksters broeden graag op de daken van industrieloodsen in Westpoort. Maar als het te warm wordt daar springen de kleine drommels naar beneden uit zelfbehoud. Een onfortuinlijk meeuwtje deed dit ook, werd opgemerkt door de dierenambulance en kwam in de opvang terecht. Vogel- en Zoogdierenopvang De Toevlucht bracht hem groot. Amsterdam was blijkbaar niet helemaal naar zijn smaak: de meeuw werd geringd en een jaar na zijn vrijlating bleek de puber in de Cote d’azur te zijn neergestreken.

Wildopvangcentrum Toevlucht Gemeente Amsterdam Wieke Braat Zwaan

Zeldzame soorten

In Amsterdam komen ook wat zeldzamere soorten voor: zo is er een populatie boommarters in het Schinkelse bos en in het Flevopark zijn ze ook gesignaleerd. En wordt er wel eens een hermelijn, een wezel of een bunzing binnen gebracht. De kiekedief en de koekoek zijn ook weleens door de dierenambulance afgeleverd, maar toch zeldzaam. Toch ook niet echt vogels die je in een stad verwacht.

Wildopvangcentrum Toevlucht Gemeente Amsterdam Wieke Braat Marters

En er komen ook exotische soorten voor: een zevenslaper bijvoorbeeld. Dat is een muis die zeven maanden per jaar slaapt en dat doet hij doorgaans niet in Nederland maar in Frankrijk. Een vrijwilliger heeft de slaapkop tijdens een vakantie weer uitgezet op een geschikt plekje in het land van de wijnen en de kazen.

Wildopvangcentrum Toevlucht Gemeente Amsterdam Wieke Braat Hokken

Inloopdag

Op 8 oktober nodigt Toevlucht geïnteresseerden uit om een kijkje te nemen in het wildopvangcentrum. We willen Amsterdammers vertellen over ons werk. We hebben zo’n 10 vrijwilligers per dag nodig en het zou mooi zijn als we op deze dag mensen vinden die zich voor ons willen inzetten.
Dus wil jij dieren een tweede kans geven, heb je geen zwakke maag en niet vies van wat vuiligheid of poep: kom dan naar de inloopdag en vraag naar de mogelijkheden om vrijwilliger te worden.


Wil jij ook meer weten over het wildopvangcentrum Toevlucht?

Kom naar de de inloopdag op 8 oktober tussen 11 en 15 uur ben je welkom!

OEHOE…