Zonne-energie op Amsterdamse scholen

Sinds afgelopen voorjaar wekken 18 scholen in Nieuw-West hun eigen schone energie op met zonnepanelen. We hebben de handen ineen geslagen met 5 schoolbesturen om zonnepanelen te plaatsen op de daken van nog eens 45 schoolgebouwen in Amsterdam.

Voor de 45 schoolgebouwen is een zonne-energiescan opgesteld. In totaal is er ruimte voor een opwek van 1,8 MWp. Dat zijn ruim 5.600 zonnepanelen waarmee we jaarlijks ongeveer 500 huishoudens van energie kunnen voorzien. Naar verwachting worden de eerste panelen nog dit jaar geplaatst.

Educatieve waarde

De schoolbesturen staan in deze coronacrisis voor enorme uitdagingen om kinderen online les te geven en zich voor te bereiden om vanaf 11 mei weer open te gaan. Toch kiezen ze ervoor om ook door te gaan met dit project. Het draagt natuurlijk bij aan de doelstellingen van de stad om zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken, zodat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en onze CO2-uitstoot verlagen. Maar het project heeft ook educatieve waarde. Kinderen die letterlijk zien waar de energie vandaan komt leren van jongs af aan dat duurzame energie het nieuwe normaal is.

Samenwerking

Al eerder werkte de gemeente samen met schoolbesturen in Nieuw-West. Nu faciliteren we dit traject ook in andere stadsdelen. Dit keer met de 5 schoolbesturen AMOS, ASKO, KBA, Staij en Zonova. Door samen op te trekken maken de schoolbesturen de stap naar zonne-energie voor elk bestuur, klein of groot, mogelijk.

Jaar van de zon

We willen geen dak in de stad onbenut laten. Daarom hebben we het jaar 2020 uitgeroepen tot ‘jaar van de zon’. Bekijk hoe je zelf kunt profiteren van zonne-energie met het handige stappenplan Zon Zonder Zorgen.